ஜாதக கட்டம் அல்லது ராசி கட்டம் எனப்படும் 12 வீடுகளுக்கான பலன்கள் | 12 Houses in Astrology in Tamil

12 Houses in Astrology in Tamil ஜாதக கட்டம் அல்லது ராசி கட்டம்

ஜாதக கட்டம் அல்லது ராசி கட்டம் எனப்படும் 12 வீடுகளுக்கான பலன்கள் | 12 Houses in Astrology in Tamil ஜோதிடத்தின் மிக அடிப்படையாக பார்க்கப்படுவது 12 ராசிகள் மற்றும் 27 நட்சத்திரங்கள் ஆகும். பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நபரின் பிறந்த நேரத்தையும் பிறந்த ஊரையும் வைத்துக்கொண்டு எளிதாக அவர் எந்த ராசியில் பிறந்துள்ளார் மற்றும் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளார் என்பதனையும் அவர் பிறக்கும் போது எந்த நவகிரகத்தின் தசா இருப்பில் பிறந்துள்ளார் என்பதனையும் அறிந்து … Read more